Naše služby

Motocykly - skupina A2

Výcvik řidičů skupiny A2

od 18 let a splnil podmínky pro udělení řidičského oprávnění skupiny A2 a složil závěrečnou zkoušku podle zvláštního právního předpisu. Opravňuje k řízení motocyklů s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem.

Rozsah výuky a výcviku:

Teorie

 • 4 hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel
 • 1 hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 2 hodiny: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 1 hodina: výuku zdravotnické přípravy
 • 1 hodina: opakování a přezkoušení

Praxe

 • 13 hodin: výcvik v řízení vozidla
 • 1 hodina: výcvik praktické údržby
 • 4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy
Cena kurzovného pro skupinu A2  
Kurz včetně závěrečné zkoušky pro sk.A2 8000 Kč
Kurz včetně závěrečné zkoušky pro sk.A2-vlastní moto 5500 Kč
Sdružená výuka A2 + B Standard 14900 Kč
Sdružená výuka A2 + B Basic 14000 Kč
Doplňovací zkouška ze sk.A1 na A2 3000 Kč
Doplňující jízda (2x45min) - 2 motorky/auto 600 Kč
Doplňující jízda (2x45min) - 1 motorka 500 Kč
Kondiční jízda (2x45min) - 2 motorky/auto 700 Kč
Kondiční jízda (2x45min) - 1 motorka 600 Kč
Opravná zkouška z PPV (testů) viz.ceník
Opravná zkouška z praktické jízdy bez doplň.jízdy 700 Kč
Opravná zkouška z praktické jízdy s doplň.jízdy 500 Kč

Vzhledem ke změně pravidel týkajících se zkoušek moto-skupin, které výrazně zvyšují nároky kladené na žadatele o řidičské oprávnění u závěrečné zkoušky, a také mění provádění praktické části zkoušek, jsme nuceni změnit i nabídku kurzů těchto skupin.

Zvýšení cen na motocykly odpovídají novele zákona č.247/2000 Sb.,kdy v rámci praktického výcviku a závěrečné zkoušce jede žadatel na motocyklu sám a učitel resp. zkušební komisař ho doprovázejí v doprovodném vozidle. Komunikace mezi nimi probíhat přes interkom. 

Zkouška z praktické jízdy se bude skládat ze dvou částí. V první části žadatel předvede schopnost ovládat motocykl na autocvičišti (cviky mezi kužely, vyhýbací manévr) v předepsané rychlosti, ve druhé části pak jízdu v provozu. V obou částech zkoušky bude žadatel na motocyklu sám, zkušební komisař pojede v autě za žadatelem a pokyny bude udělovat přes interkom.

Žadatele o řidičské oprávnění sk. AM, A1 a A2 mladší 18 let přijímáme do kurzu pouze s žádostí s úředně ověřeným podpisem zákonného zástupce.

Výcvik na vlastním motocyklu:

Motocykl žadatele se musí nechat na místně příslušném registru vozidel dle bydliště jeho vlastníka nechat schválit jako výcvikové vozidlo (1050,- kč správní poplatek), přičemž není třeba žádná úprava motocyklu. Během tohoto schvalovacího procesu se pouze ověřuje, jestli motocykl dle TP splňuje parametry pro danou výcvikovou skupinu. Následně si žadatel přinese originál TP takto schváleného motocyklu, autoškola si jej po dobu výcviku musí přidat do registrace (již bez poplatku). Výcvik na nezbytně nutnou dobu (do dosažení samostatného zvládnutí zákl. úkonů) bude probíhat na motocyklu autoškoly vybaveného druhým ovládáním, po zvládnutí základů bude žadatel pokračovat ve výcviku na vlastním motocyklu, zkoušku bude rovněž skládat na svém motocyklu.

 Proč si vybrat autoškolu CooL v Brně?

 • Naše autoškola se nachází v těsné blízkosti centra města
 • Výborná dostupnost MHD (zastávka Vlhká - tramvaj 8, 9, 13)
 • Výcvik řidičských průkazů skupin AM, A1, A2, A, B, B+E, C, C+E
 • Nabízíme kondiční jízdy, školení řidičů referentů, vrácení řidičského průkazu
 • Profesionální a individuální přístup ke každému z vás
Jak začít?

 Sledujte nás na Facebooku

Dozvíte se například aktuální informace o stavu jízd.