Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Naše služby

Školení řidičů

Školení řidičů referentů

Za tzv. „referentské školení“ se označuje školení těch řidičů, kteří při výkonu práce řídí motorová vozidla a nespadají přitom do režimu „Profesního školení“.

Školení provedeme podle Vašich požadavků, ve Vámi stanoveném čase přímo ve Vašich prostorách, nebo v naší vybavené učebně. V Brně a nejbližším okolí neúčtujeme dopravné. Obsah školení přizpůsobíme potřebám Vaší firmy a aktuálním klimatickým podmínkám ( dle ročního období, ve kterém bude školení probíhat).na základě kontaktní schůzky. Lze provést i přezkoušení z praktického ovládání vozidla v silničním provozu (cena +150 Kč za osobu).

Ceník školení

1-2  účastníků 600 Kč za osobu
2 – 5 účastníků 500 Kč za osobu
6 – 15 účastníků 450 Kč za osobu
16 – a více účastníků 400 Kč za osobu

V rámci školení jsou účastníci seznámeni s novinkami v pravidlech silničního provozu, řešením přestupků, zásadami první pomoci, psychologií řidiče a předpisy o ochraně a bezpečnosti práce v příslušné oblasti.

Školení je zakončeno orientačním přezkoušením, které slouží především pro informaci samotných účastníků o jejich znalostech. Délka trvání školení není předpisem přesně stanovena a je závislá především na vzájemné dohodě podle konkrétních požadavků a možností zadavatele.

Po ukončení školení je každému z účastníků vydáno „Potvrzení o školení řidičů-referentů“, dále Vám na požádání vydáme hromadné potvrzení o provedení školení včetně učební osnovy.

Povinnost zúčastnit se školení řidičů a ověření jejich znalostí vyplývající ze Zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů), se týká všech zaměstnanců, kteří fyzicky řídí v souvislosti s výkonem práce motorové vozidlo.

V praxi se jedná například i o zaměstnance, který řídí vozidlo na služební cestě bez ohledu na to, zda se bude jednat o řízení vozidla služebního nebo soukromého, ale například i o zaměstnance, který bude při výkonu pracovní činnosti řídit vozidlo na účelové komunikaci v uzavřeném prostoru nebo objektu.

Zákoník práce v § 103 odst. 2 ukládá zaměstnavateli povinnost „zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování“

 

 Proč si vybrat autoškolu CooL v Brně?

  • Naše autoškola se nachází v těsné blízkosti centra města
  • Výborná dostupnost MHD (zastávka Vlhká - tramvaj 8, 9, 13)
  • Výcvik řidičských průkazů skupin AM, A1, A2, A, B, B+E, C, C+E
  • Nabízíme kondiční jízdy, školení řidičů referentů, vrácení řidičského průkazu
  • Profesionální a individuální přístup ke každému z vás
Jak začít?

 Sledujte nás na Facebooku

Dozvíte se například aktuální informace o stavu jízd.