Školení řidičů referentů

Za tzv. „referentské školení“ se označuje školení těch řidičů, kteří při výkonu práce řídí motorová vozidla a nespadají přitom do režimu „Profesního školení“.

Školení provedeme podle Vašich požadavků, ve Vámi stanoveném čase přímo ve Vašich prostorách, nebo v naší vybavené učebně. V Brně a nejbližším okolí neúčtujeme dopravné. Obsah školení přizpůsobíme potřebám Vaší firmy a aktuálním klimatickým podmínkám ( dle ročního období, ve kterém bude školení probíhat).na základě kontaktní schůzky. Lze provést i přezkoušení z praktického ovládání vozidla v silničním provozu (cena +150 Kč za osobu).

Ceník školení

1 účastník400 Kč za osobu
2 – 5 účastníků300 Kč za osobu
6 – 10 účastníků280 Kč za osobu
11 – a více účastníků250 Kč za osobu

V rámci školení jsou účastníci seznámeni s novinkami v pravidlech silničního provozu, řešením přestupků, zásadami první pomoci, psychologií řidiče a předpisy o ochraně a bezpečnosti práce v příslušné oblasti.

Školení je zakončeno orientačním přezkoušením, které slouží především pro informaci samotných účastníků o jejich znalostech. Délka trvání školení není předpisem přesně stanovena a je závislá především na vzájemné dohodě podle konkrétních požadavků a možností zadavatele.

Po ukončení školení je každému z účastníků vydáno „Potvrzení o školení řidičů-referentů“, dále Vám na požádání vydáme hromadné potvrzení o provedení školení včetně učební osnovy.

Povinnost zúčastnit se školení řidičů a ověření jejich znalostí vyplývající ze Zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů), se týká všech zaměstnanců, kteří fyzicky řídí v souvislosti s výkonem práce motorové vozidlo.

V praxi se jedná například i o zaměstnance, který řídí vozidlo na služební cestě bez ohledu na to, zda se bude jednat o řízení vozidla služebního nebo soukromého, ale například i o zaměstnance, který bude při výkonu pracovní činnosti řídit vozidlo na účelové komunikaci v uzavřeném prostoru nebo objektu.

Zákoník práce v § 103 odst. 2 ukládá zaměstnavateli povinnost „zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování“

Zpět na začátek stránky

Profesní školení řidičů

Ve spolupráci s akreditovaným školícím střediskem RASZKA Pavel jsme pro Vás otevřeli pobočku školícího střediska v Brně.

Profesní školení řidičů se týká těch řidičů, kteří řídí motorové vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny C, C+E, D a D+E nebo podskupiny C1, C1+E, D1 a D1+E nebo řidičské oprávnění uznávané jako rovnocenné.

Řidič bude zařazen na konkrétní termín školení po předání řádně vyplněné přihlášky.Pokud na konkrétní termín bude přihlášeno méně než 7 řidičů, školicí středisko si vyhrazuje právo na zrušení termínu a přesunu řidičů na nový termín školení. Případné zrušení termínu školicí středisko oznámí řidiči dostatečně předem.

Termíny připravovaných profesních školení v naší provozovně

Pravidelné profesní školení

Název školení Datum konání Uzávěrka
přihlášek
Středisko Počet
volných
míst
Pravidelné školení po tlf.dohovoru Křenova 19 14

Ceník školení

1 účastník1000 Kč za osobu
1 účastník-zvýhodněna cena*900 Kč za osobu
*) pro stálé klienty a pro hromadné objednávky min. 10 účastníků

Pravidelné školení

Doklady potřebné pro řidiče pro pravidelné školení:

Jak se přihlásit?

Přihlášení pro jednotlivce:

  • termíny pravidelného školení najdete zde na webových stránkách

Přihlášení pro firmy:

  • s ohledem na zákonem stanovené podmínky a místo konání ve schválené učebně doporučujeme telefonickou domluvu s majitelem autoškoly.
  • termín je třeba domluvit dostatečně v předstihu s ohledem na nezbytnost oznámit jmenný seznam účastníků školení 5 pracovních dní předem na Magistrát a s ohledem na naši kapacitu učebny
  • při přihlašování většího počtu řidičů je vhodné jejich seznam poslat ve formuláři "Přihláška pravidelné školení-firma DOC. Najdete ho ke stažení na této stránce.